Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk I. prehlbovanie vedomostí
Anglický jazyk II. Prehlbovanie vedomostí
Basketbal basketbal
Čitateľská gramotnosť I. prehlbovanie vedomostí
Čitateľská gramotnosť II. prehlbovanie vedomostí
Elektrotechnický krúžok I. konštrukčný-príprava na PČOZ
Elektrotechnický krúžok II. VYT-ATMEL (HW-SV)
Elektrotechnický krúžok III. konštrukčný.prípr. na PČOZ
Elektrotechnický krúžok IV. konštrukčný.prípr. na PČOZ
Kondičné posilňovanie kondičné posilňovanie
Literárno- dramatický Lit.-dram.tvorba a jej prezent.
Matematický krúžok I. prehlbovanie vedomostí
Matematický krúžok II. prehlbovanie vedomostí
Nemecký jazyk I. nácvik rečových zručností
Nemecký jazyk II. nácvik rečových zručností
Programovací krúžok I. základy v jazyku C++
Programovací krúžok II. základy v jazyku C++
Stolný tenis stolný tenis
Technický krúžok I. tvorba technickej dokumentácie
Volejbal volejbal

© aScAgenda 2018.0.1065 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria