Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Milan Ferenčík Fe Riaditeľ
ferencik@zochova.sk
 
 
Mgr. Eva Vargová Va Zástupkyňa
vargova@zochova.sk
 
 
Ing. Jozef Belan Bn Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
belan@zochova.sk
 
 
Ing. Ľubica Berešová Be Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk
beresova@zochova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bučková Bu Triedna učiteľka: II.B
Vedie krúžok: Čitateľská gramotnosť
buckova@zochova.sk
 
 
Ing. Blažena Čonková Čo Učiteľka
Zástupca v triede: IV.C
conkova@zochova.sk
 
 
Mgr. Dáša Deáková De Triedna učiteľka: III.A
Vedie krúžok: Anglický jazyk
deakova@zochova.sk
 
 
Ing. Štefan Gajdoš, PhD. Ga Triedny učiteľ: IV.B
gajdos@zochova.sk
 
 
PhDr. Želmíra Handzová Ha Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
handzova@zochova.sk
 
 
Ing. Eva Jančáriková Jn Učiteľka
jancarikova@zochova.sk
 
 
Ing. Ivan Jelemenský Je Učiteľ
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
jelemensky@zochova.sk
 
 
Ing. Iveta Kochová Kch Triedna učiteľka: III.D
Vedie krúžok: Programovací krúžok - ECDL
kochova@zochova.sk
 
 
Ing. Pavol Komlóssy Ks Učiteľ
Zástupca v triede: IV.D
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
komlossy@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Kopačková Kk Triedna učiteľka: II.C
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
kopackova@zochova.sk
 
 
Ing. Darina Kováčová Ko Učiteľka
kovacova@zochova.sk
 
 
Mgr. Milan Krajč Kr Triedny učiteľ: IV.C
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Volejbal
krajc@zochova.sk
 
 
Ing. Stanislav Kučera Ku Učiteľ
kucera@zochova.sk
 
 
RNDr. Hana Kundráková Ka Triedna učiteľka: II.VOŠ
Vedie krúžok: Programovací krúžok
kundrakova@zochova.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Litványi Li Učiteľ
Vedie krúžok: Kondičné posilňovanie
Vedie krúžok: Stolný tenis
litvanyi@zochova.sk
 
 
Mgr. Soňa Mináriková Mi Učiteľka
minarikova@zochova.sk
 
 
Marian Paulini PA Učiteľ
Zástupca v triede: III.B
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok
paulini@railnet.sk
 
 
Mgr. Marcela Smitňová Sm Triedna učiteľka: IV.D
Vedie krúžok: Nemecký jazyk
Vedie krúžok: Slovenský jazyk a literatúra - chcem zmaturovať
smitnova@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Sojková Sj Učiteľka
Zástupca v triede: III.D
sojkova@zochova.sk
 
 
Ing. Daniela Vannayová Vn Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
d.vannayova@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Varadinová Vr Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Literárno- dramatický
varadinova@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Vargová Vg Triedna učiteľka: II.A
vargovaj@zochova.sk
 
 
Mgr. Mária Veselá Ve Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Matematický krúžok .
vesela@zochova.sk
 
 
Ing. Margita Zsilková Zi Triedna učiteľka: III.B
Vedie krúžok: Technický krúžok
Vedie krúžok: Technický krúžok
zsilkova@zochova.sk
 
 
Ing. Ján Židek Žd Učiteľ
Zástupca v triede: IV.B
zidek@zochova.sk
 
 
Mgr. Marianna Žideková Učiteľka
Vedie krúžok: Propagačný
Vedie krúžok: Publicistický
mazidekova@gmail.com

© aScAgenda 2018.0.1116 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.07.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria