Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Milan Ferenčík Fe Rozvrh
Riaditeľ
ferencik@zochova.sk
 
 
Ing. Daniela Vannayová Vn Rozvrh
Zástupkyňa
d.vannayova@gmail.com
 
 
Mgr. Eva Vargová Va Rozvrh
Zástupkyňa
vargova@zochova.sk
 
 
Ing. Jozef Belan Bn Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
belan@zochova.sk
 
 
Ing. Ľubica Berešová Be Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
beresova@zochova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Bučková Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: II.B
buckova@zochova.sk
 
 
RNDr. Jana Černáková Če Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
cernakova@zochova.sk
 
 
Ing. Blažena Čonková Čo Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
conkova@zochova.sk
 
 
Bc. Lukáš Daňo DL Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Dáša Deáková De Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
deakova@zochova.sk
 
 
RNDr. Milada Erösová Er Rozvrh
Učiteľka
erosova@zochova.sk
 
 
Ing. Štefan Gajdoš, PhD. Ga Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.B
gajdos@zochova.sk
 
 
PhDr. Želmíra Handzová Ha Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.B
handzova@zochova.sk
Foto Ing. Zora Hledíková Hd Rozvrh
Učiteľka
hledikova@gmail.com
 
 
Ing. Dušan Hrabina HD Rozvrh
Učiteľ
dhrabina@gmail.com
 
 
Ing. Marcel Chládek Cd Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.C
chladek@zochova.sk
 
 
Bc. Andrej Jakúbek AJ Učiteľ
 
 
Ing. Eva Jančáriková Jn Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
jancarikova@zochova.sk
 
 
Ing. Ivan Jelemenský Je Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.D
jelemensky@zochova.sk
 
 
Ing. Iveta Kochová Kch Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
kochova@zochova.sk
 
 
Ing. Pavol Komlóssy Ks Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.D
komlossy@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Kopačková Kk Rozvrh
Triedna učiteľka: II.C
kopackova@zochova.sk
 
 
Ing. Darina Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: I.VOŠ
kovacova@zochova.sk
 
 
Mgr. Milan Krajč Kr Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.C
krajc@zochova.sk
 
 
Mgr. Tomáš Krampl KT Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ján Krištofík KJ Rozvrh
Učiteľ
kristofik@zochova.sk
 
 
Ing. Stanislav Kučera Ku Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.B
kucera@zochova.sk
 
 
RNDr. Hana Kundráková Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: II.VOŠ
Zástupca v triede: IV.B
kundrakova@zochova.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Litványi Li Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.C
litvanyi@zochova.sk
 
 
Mgr. Soňa Mináriková Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
minarikova@zochova.sk
 
 
Ing. Alexander Molnár AM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Marian Paulini PA Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: I.C
paulini@railnet.sk
 
 
Ing. Martin Ryška RM Rozvrh
Učiteľ
ryska@zochova.sk
 
 
Mgr. Marcela Smitňová Sm Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.D
smitnova@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Sojková Sj Rozvrh
Učiteľka
sojkova@zochova.sk
 
 
Mgr. Božena Škarpíšková Šp Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.A
skarpiskova@zochova.sk
 
 
PaedDr. Anna Varadinová Vr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.C
varadinova@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Vargová Vg Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
vargovaj@zochova.sk
 
 
Mgr. Mária Veselá Ve Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
vesela@zochova.sk
 
 
Ing. Margita Zsilková Zi Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
zsilkova@zochova.sk
 
 
Ing. Ján Židek Žd Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.A
zidek@zochova.sk
 
 
Mgr. Marianna Žideková Žm Rozvrh
Učiteľka
mazidekova@gmail.com

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria