Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Anglický jazyk prehlbovanie vedomostí
Anglický jazyk prehlbovanie vedomostí
Anglický jazyk Prehlbovanie vedomostí
Basketbal basketbal
Čitateľská gramotnosť prehlbovanie vedomostí
Elektrotechnický krúžok Konštrukčný-príprava na PČOZ
Elektrotechnický krúžok Aplikovaná elektronika
Elektrotechnický krúžok Konštrukčný - príprava na odb. súťaže
Elektrotechnický krúžok základy elektrotechniky
Elektrotechnický krúžok konštrukčný.prípr. na PČOZ
Elektrotechnický krúžok konštrukčný.prípr. na PČOZ
Elektrotechnický krúžok VYT-ATMEL (HW+SV)
Kondičné posilňovanie kondičné posilňovanie
Literárno- dramatický Lit.- dram. tvorba a jej prezent.
Matematický krúžok matematika trochu inak
Matematický krúžok . prehlbovanie vedomostí
Modelársky modelársky Formula
Nemecký jazyk nácvik rečových zručností
Programovací krúžok základy v jazyku C++
Programovací krúžok - ECDL tvorba www stránok
Propagačný tvorba propagačných materiálov
Publicistický Školský časopis Zoška
Slovenský jazyk a literatúra - chcem zmaturovať príprava na maturitu
Stolný tenis stolný tenis
Technický krúžok tvorba technickej dokumentácie
Technický krúžok tvorba technickej dokumentácie
Volejbal volejbal

© aScAgenda 2019.0.1123 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.09.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria