Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Milan Ferenčík Fe Rozvrh
Riaditeľ
ferencik@zochova.sk
 
 
RNDr. Milada Erösová Er Rozvrh
Zástupkyňa
erosova@zochova.sk
 
 
Mgr. Eva Vargová Va Rozvrh
Zástupkyňa
vargova@zochova.sk
 
 
Martin Badušek BA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Andrej Bederka Učiteľ
 
 
Ing. Jozef Belan Bn Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: IV.A
belan@zochova.sk
 
 
Ing. Ľubica Berešová Be Rozvrh
Triedna učiteľka: I.C
Vedie krúžok: Anglický jazyk I.
beresova@zochova.sk
 
 
Bc. Martin Bratka BM Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Zuzana Bučková Bu Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.B
Vedie krúžok: Čitateľská gramotnosť I.
Vedie krúžok: Čitateľská gramotnosť II.
buckova@zochova.sk
 
 
Milan Čačany Ča Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.A
cacany@zochova.sk
 
 
RNDr. Jana Černáková Če Rozvrh
Triedna učiteľka: III.C
Vedie krúžok: Matematický krúžok I.
cernakova@zochova.sk
 
 
Ing. Blažena Čonková Čo Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.C
conkova@zochova.sk
 
 
Mgr. Dáša Deáková De Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Vedie krúžok: Anglický jazyk II.
deakova@zochova.sk
 
 
Mgr. Elena Debnárová Db Rozvrh
Triedna učiteľka: III.B
debnarova@zochova.sk
 
 
Mgr. Zuzana Ficeková Učiteľ
 
 
Ing. Štefan Gajdoš, PhD. Ga Rozvrh
Triedny učiteľ: II.B
Vedie krúžok: Programovací krúžok I.
gajdos@zochova.sk
 
 
PhDr. Želmíra Handzová Ha Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: IV.B
handzova@zochova.sk
 
 
Maroš Hanzel HM Rozvrh
Učiteľ
Foto Ing. Zora Hledíková Hd Učiteľka
 
 
Ing. Dušan Hrabina HD Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Eva Jančáriková Jn Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
jancarikova@zochova.sk
 
 
Ing. Ivan Jelemenský Je Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.B
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok IV.
jelemensky@zochova.sk
 
 
Ing. Iveta Kochová Kch Rozvrh
Triedna učiteľka: I.D
kochova@zochova.sk
 
 
Ing. Pavol Komlóssy Ks Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.D
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok II.
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok III.
komlossy@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Kopačková Kk Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.B
kopackova@zochova.sk
 
 
Ing. Darina Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: II.VOŠ
kovacova@zochova.sk
 
 
Mgr. Milan Krajč Kr Rozvrh
Triedny učiteľ: II.C
Vedie krúžok: Basketbal
Vedie krúžok: Volejbal
krajc@zochova.sk
 
 
Ing. Stanislav Kučera Ku Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: II.D
kucera@zochova.sk
 
 
RNDr. Hana Kundráková Ka Rozvrh
Triedna učiteľka: III.VOŠ
Vedie krúžok: Programovací krúžok II.
kundrakova@zochova.sk
 
 
Mgr. Jaroslav Litványi Li Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.C
Vedie krúžok: Kondičné posilňovanie
Vedie krúžok: Stolný tenis
litvanyi@zochova.sk
 
 
Mgr. Soňa Mináriková Mi Rozvrh
Triedna učiteľka: III.D
minarikova@zochova.sk
 
 
Alexander Molnár Učiteľ
 
 
Marian Paulini PA Rozvrh
Učiteľ
paulini@railnet.sk
 
 
Mgr. Matej Pinkas KT Rozvrh
Učiteľ
 
 
Marcus Revaj RE Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Martin Ryška RM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Elektrotechnický krúžok I.
 
 
Bc. Matej Schwartz Učiteľ
 
 
PhDr. Oľga Sládková Sd Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Nemecký jazyk II.
sladkova@zochova.sk
 
 
Mgr. Marcela Smitňová Sm Rozvrh
Triedna učiteľka: II.D
Vedie krúžok: Nemecký jazyk I.
smitnova@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Sojková Sj Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.D
sojkova@zochova.sk
 
 
Mgr. Božena Škarpíšková Šp Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: III.B
skarpiskova@zochova.sk
 
 
Ing. Matej Tomasich, PhD. To Rozvrh
Učiteľ
tomasich@zochova.sk
 
 
Ing. Peter Trúchly, PhD. Učiteľ
 
 
Ing. Richard Valo Učiteľ
 
 
Ing. Daniela Vannayová Vn Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: I.A
d.vannayova@gmail.com
 
 
PaedDr. Anna Varadinová Vr Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: II.C
Vedie krúžok: Literárno- dramatický
varadinova@zochova.sk
 
 
Ing. Jana Vargová Vg Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
vargovaj@zochova.sk
 
 
Mgr. Mária Veselá Ve Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Matematický krúžok II.
vesela@zochova.sk
 
 
Ing. Margita Zsilková Zi Rozvrh
Triedna učiteľka: I.B
Vedie krúžok: Technický krúžok I.
zsilkova@zochova.sk
 
 
Ing. Ján Židek Žd Rozvrh
Učiteľ
Zástupca v triede: III.A
zidek@zochova.sk

© aScAgenda 2017.0.1049 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 19.06.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Zochova 9, Bratislava
    Zochova 9, 811 03 Bratislava
  • +421 2 59200917

Fotogaléria